15% – Přistěhovalecká kvóta pro SPD!

Posted on 4.5.2011

1


Nahles, Gabriel

Generální sekretářka SPD Andrea Nahles a šéf strany Sigmar Gabriel v německém Bundestagu

Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí být více atraktivní pro přistěhovalce. Grémia mají být obsazena alespoň z 15ti procent přistěhovalci, a to až třetí generace.

Přistěhovaleckou kvótou pro obsazení stranických grémií chce SPD posílit pozici „migrantů“ (jak jsou v Německu přistěhovalci podle nové mluvy nazýváni) ve vlastních řadách. Strana by se měla přímo zavázat „mít alespoň 15% přistěhovalců ve všech grémiích“, řekla generálních sekretářka SPD Andrea Nahles po zasedání stranického prezidia v Berlíně. Chystá se to také společně s šéfem strany Sigmarem Gabrielem navrhnout předsednictvu strany.

Zemské stranické buňky by měly být požádány prosadit tuto směrnici také ve svých grémiích. „Migranti“ by nadto měli být více zastoupeni na volebních kandidátkách.

Co se týká definice „kdo je migrant“, tak zde se chce SPD držet Spolkového statistického úřadu, podle kterého je každý člověk „Migrant“ až do třetí generace původně přistěhovalé rodiny.

Mezi členy SPD tvoří tato skupina asi 14%. Mezi celkovým obyvatelstvem pak kolem 19%. SPD doufá, že se díky zavedené kvótě pro „migranty“ stane atraktivnější a podaří se jí zahrnout více životních zkušeností této skupiny do politické práce, nechal se slyšet Gabriel.

Anketa: Považujete přistěhovaleckou kvótu v politice za přínosnou?

6% ANO

94% NE

469 odevzdaných hlasů, stav ze 4.5.2011 dopoledne. Originál zde.

V předsednictvu SPD s jeho současnými 45ti členy, stejně jako prezidiu v současné době nefiguruje nikdo s „s přistěhovaleckými kořeny“. Jsou zastoupeni jen ve 100člené stranické radě.

Hádka kolem přistěhovalecko-politických tezí někdejšího berlínského „financ-senátora“ Thilo Sarrazina se postarala o značný neklid v celé SPD. Rozhodnutí zastavit proti Sarrazinovi řízení o vyloučení ze strany narazilo v samotné partaji na značnou kritiku.

Zvláště u přistěhovalců se stranickou knížkou SPD narazilo rozhodnutí o zastavení řízení na značnou vlnu nevole. Někteří dokonce ohlásili vystoupení z SPD, nebo tím alespoň hrozili.

Nahlesová a Gabriel vystoupili společně před novináři

Při telefonické konferenci prezidia neprobíhala dle tvrzení Gabriela „žádná kritika“ ohledně postupu stranických špiček v řízení proti Sarrazinovi. Jen zemský šéf SPD za spolkovou zemi Schleswig-Holstein Ralf Stenger požadoval, aby SPD přemýšlela do budoucna o jiném způsobu postupu v takových případech, jakým byl a stále ještě je Sarazzin.

Na celospolkové úrovni neměla strana možnost prosadit sama vyloučení z SPD, prohlásila Nahlesová. Toto rozhodnutí je pouze v rukou rozhodčí komise Sarrazinovy lokální stranické organizace.

Gabriel prohlásil, že nyni bude nutné vyčkat, zda se Sarrazin bude řídit svým vlastním písemným prohlášením ohledně jeho budoucího chování vůči SPD. „Jestli tento most vydrží ukáže čas“, zdůraznil. Stranický šéf ponechal otevřené, jak bude SPD reagovat v případě, že Sarrazin bude své teze o přístěhovalcích opakovat.

Thilo Sarrazin

Oproti předchozím oznámením vystoupili Nahlesová a Gabriel, kteří zastupují spolkovou úroveň strany v rozhodčí komisi, po rozhovoru v komisi společně před novináře. Tím prý chtěli zabránit dojmu, že snad panuje jejich vzájemná neshoda v případu Sarrazin. Šéf strany, který požadoval vyloučení Sarrazina z SPD jako první, se vyjádřil o postupu kolegyně Nahlesové jako o „absolutně pochopitelném“. Prý si je také jistý, že předsednictvo strany to bude vidět stejně.

Zdroj: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/05/03/15-prozent-spd-will-sich-eine-migrantenquote-verordnen/

http://www.welt.de/politik/deutschland/article13320414/SPD-will-sich-eine-Migrantenquote-verordnen.html

Váš

Vincenc

Posted in: Zprávy