Dr. Schulz: Nejsme žádný židovsko-křesťansko (-islámský) Západ

Posted on 5.5.2011

2


Dr. theol. Paul Schulz

„Ještě dnes tvrdí západní politici, že naše moderní společnost je židovsko-křesťanská (dokonce islámská). Takové tvrzení staví na hlavu vše, co se v oblasti duchovního vývoje v Evropě za posledních 2600 let odehrálo“.

Tvrdit něco takového je podle Dr. Schulze zostuzováním kulturní tradice antiky, renesance, až po klasiku Goetheovu a vůbec celého sekulárního umění.

Také troufalá křesťanská povýšenost nad evropskými dějinami by měla být prolomena. My nejsme Islám“ My nejsme Papež! Jsme víc, než náboženské panství v Evropě! Jsme svobodně myslící sekulární Západní kultura!

Zítra, v pátek 6.5.2011 bude o těchto tématech přednášet v německém Frankfurtu nad Mohanem známý teolog a „evangelický kacíř“ jak je mezi poučenou veřejností také občas nazýván, Dr. theol Paul Schulz

Počkejme si, kolik potrefených hus se zase ozve.

Váš

Vincenc

Zdroj: http://www.saekulare-humanisten.de/veranstaltungen/4-veranstaltungen/239-freitag-06052011

Posted in: Zprávy