Řezno: Další holocaustový zločinec?

Posted on 6.5.2011

1


regensburg-digital.de

Řezno/Bavorsko

Před soudem v bavorském Řezně začal předevčírem proces s Gerdem Waltherem pro „popírání Holocaustu“.

Objektivně referovat o tomto případu se jal internetový portál regensburg-digital.de hned v titulku, který zní „Patologická nenávist k Židům“.

Skutkovou podstatu tohoto trestného činu měl Walther naplnit tím, že se během procesu s anglickým biskupem Richardem Williamsonem, který se konal v dubnu minulého roku, protlačil až k televizním kamerám a nahlas do mikrofonů zvolal: „Neexistuje žádný forensní důkaz o zřejmosti Holocaustu!“.

K jeho obhajovací řeči v den procesu poznamenal portál regensburg-digital: „…bylo třeba dobré čtyři a půl hodiny a jedné rozhořčené námitky státního zástupce Marcuse Langa, než soudkyně Karin Schimke-Kinshoferová Walthera nejdříve jemně a nakonec důrazně upozornila na to, že jeho formulace (v obhajovací řeči) nejsou v souladu s procesním řádem trestního řízení.

Na výtku soudkyně by se dalo jistě opáčit, že samo trestní stíhání pro veřejné vyjádření kritického názoru na nějakou historickou událost je v nesouladu nejen se základy římského práva Audiatur et altera pars/Nechť je vyslechnuta i druhá strana, ale nutně vede zamyslet se nad další římskou moudrostí Qui bono. Je totiž s podivem, že ochrany vágně formulovaných trestních zákonů téměř ve všech evropských státech požívá jen jedna nedávná lidská tragédie. U jiných to problém není.

Co by si asi pomyslel Abraham Lincoln, který kdysi prohlásil:

„Můžete klamat svým počínáním některé lidi nějaký čas, některé dokonce po celý čas, ale nikdy ne všechny po celý čas.“

Váš

Vincenc

Posted in: Úvahy, Zprávy