Rudolf Heß, zločinec míru

Posted on 11.5.2011

3


Rudolf Heß

10. Května 1941 se Rudolf Heß, zástupce Vůdce, pokusil svým dnes již legendárním letem do Anglie v poslední minutě zabránit, aby se z rozvíjejících konfliktů doby stala skutečná světová válka.

Dodnes se spekuluje o tom, zda byl Adolf Hitler do Heßových plánů zasvěcen, či zda to později popřel z čistě taktických důvodů, když akce neuspěla.

V každém případě by byl jistě svět ušetřen katastrofální války, kdyby se s odmítnutím jeho mírových návrhů přeci jen tolik nespěchalo.

Byl by svět dnes lepším místem, kdyby jeho návrhy byly přijaty?

Těžko říci. Nacionálně socialistické Německo bylo hotové peklo na zemi. Každý ví, že bylo potřeba zbavit se ďábla, aby bylo konečně dosaženo lásky a míru ve světě.

1945 byla Německá říše poražena, svět se zbavil zla. Jen světový mír pořád nikde: Konflikty Východu a Západu, Korea, Vietnam, Falklandy, Izrael, Egypt, Irán, Irák, Afghánistán, atd. Jen USA vedou od r. 1945 neustále s někým nějakou válku, aniž by kdo USA od té doby napadl. Nemluvě o britských, francouzských a sovětských vojensko-mocenských eskapádách druhé poloviny 20. století. A tak není divu, že se neustále a navzdory zákonům o výkladech historie s patřičnou sazbou odnětí svobody objevují stále tázavé hlasy, volající po objasnění historických událostí, které dnes většinově platí za „obecně známé“.

Rudolf Heß byl v Norimberském procesu obžalován z „Přípravy války“. Podívejme se, jak taková příprava války vypadá.

7. bodů mírového plánu Rudolfa Heße, 10. Května 1941

Nejdůležitější ústupky, které je Adolf Hitler bez dalšího ochoten učinit:

1. Norsko, Dánsko, Holandsko, Belgie a Francie se stanou opět nezávislými státy. Ústavu a vládu si ustanoví sami.

2. Německo je ochotno vyplatit válečné reparace zemím, které byly zataženy do západního tažení, přestože západní mocnosti vyhlásily válku Německu.

3. Všechny útočné zbraně budou zničeny a stavy armád a počty zbraní budou zredukovány poměrně a s ohledem na sebeobranné potřeby každého příslušného státu.

4. Německá říše požaduje své staré kolonie s vyjímkou jihozápadní Afriky. Odškodní však zároveň současné britské osadníky, budou-li chtít tato teritoria opustit.

5. Polský stát bude znovu zřízen ve svých etnických hranicích; To však platí pouze o územích obsazená Němci.

6. Česko zůstane nadále jako Protektorát součástí Říše s tím, že Češi mohou svoji řeč a národní charakter volně rozvíjet.

7. Pro poválečnou Evropu by měla být zvážena určitá forma hospodářské solidarity jako řešení nastávajících hospodářských otázek, u kterých je třeba se zasadit pokud možno o co nejširší shodu.

Pomník v místě, kde se Rudolf Heß v r. 1941 zřítil se svým letadlem

Angličané obžalují Heße z „Přípravy války“ a pak mu postaví pomník, kde se pod slovy „heroic“ a „brave“ mimo jiné píše: „….Rudolf Hess přistál jako parašutista 10.května 1941, hledaje konec války mezi Británií a Německem.“

Myslím, že více není třeba dodávat.

Váš

Vincenc

Posted in: Úvahy