Andreas Popp: Vzdělání

Posted on 15.5.2011

2


Co to vlastně je „vzdělání“? Honba za tituly, nebo široký souhrn vědomostí a schopností pro praktický život? Co se vůbec ve školách učíme a proč?

Kdo má zájem na cílené destrukci kdysi pro celý svět příkladného německého vzdělávacího systému?

Byly staré germánské národy, Gótové, Helvéti, Vikingové opravdu jenom primitivní mlátičky a nebo je pravda trochu jinde?

Ptejte se s Andreasem Poppem….

Pozn: Musíte mít vpravo dole zapnuté titulky!

Váš

Zvídavý Vincenc