Živá mrtvá Anna Franková

Posted on 26.6.2011

8


Anne Frank Betrug

Anna Franková s rodiči?

Údajně neskutečný podvod objevili redaktoři serveru “Polskaweb” při náročných rešerších. Podařilo se jim prý odhalit, že osud slavné oběti nacistických koncentračních táborů, světoznámé Anny Frankové, není nic jiného, než spiklenecká fraška.

Zde na fotce je otec Anny Frankové Otto, se svou dcerou Annou téměř 20 let po její smrti. Kdo skutečně byli Frankové? Pomocí více než 300 fotografií a přesvědčivých informací z pozadí případu poznáte rodinu Franků z jejich pravdivé stránky.

Senzace: Holokaustová ikona Anna Franková přežila?

Když se někde ve světě byť jen okrajově zmíní jméno Anna Franková, vznikne okamžitě asociace nejen s hrůznými činy nacistů, ale především s osudem malé židovské dívenky, která zemřela těsně před koncem války v jednom německém koncentračním táboře. Tohle dítě znají miliardy lidí z knih, vyprávění, filmů, nebo výstav. Miliony lidí ročně navštěvují specielně pro Annu Frankovou zřízená muzea, nebo přímo ten dům v Amsterdamu, kde měla těsně před svým odvlečením příslušníky SS sepsat svůj známý deník. Kdo ví, kolik srdcí tento příběh v posledních desetiletích zlomil, kolik dětí muselo oplakávat tento hrozný osud nevinné holky. Bohužel to všechno bylo zbytečné, neboť Anna Franková je dle výsledků dlouhých vyšetřování dvou redaktorů “Polskaweb News”  jen dalším produktem Holocau$tového průmyslu.

Těžko říct, zda po tomto senzačním odhalení budou z donucení zase přejmenovány ulice, školy a kulturní zařízaní, ba co víc, jestli se začne historie konečně podrobovat přezkoumávání ve snaze najít pravdu, neboť Anna Franková není jako mýtická postava holocau$tových příběhu ojedinělým případem, nýbrž, jak se stále častěji ukazuje, pravidlem.

Když člověk slyší jméno německé Židovky Anny Frankové, stěží si povšimne, zvlášť pokud nedával pozor v dějepise, že příjmení této osoby rozhodně není židovské. Jenže Franků, jakožto židovských obětí holocau$tu je nespočet. Frank je totiž typické germánské jméno, které bylo odvozeno od “franků” (západogermánské kmeny – pozn. ZV) a bylo již v 5tém století velmi oblíbené ve Francké říši jako jméno i přijmení. V kontextu Norimberských zákonů bylo nemožné, aby člověk se jménem “Frank” byl Žid. To platilo i pro ty, kteří měli jména složená z názvů měst, regionů a států, jako např.: Oppenheimer, Frankfurter, Bremer, Danziger, Schweriner, Hesse, Bayer, Amsterdamer, nebo Holländer – rovněž zřejmě jména pseudožidů. Začátkem 19. století by Židům nikdo nedovolil nechat konvertovat jejich jména do Wilhelmů, Albrechtů nebo Franků – zvláště ne kvůli podobnosti se jmény německých císařů a králů. To stejné platilo i pro názvy svatých římských měst a krajů. V životním příběhu Anny Frankové, stejně jako v jejím deníku se však na mnoha místech taková jména objevují, ať už jako její přátelé, nebo členové její rodiny. Aby toho nebylo málo, tak žena, která po smrti Anny její deník údajně zachránila a později předala otci Ottovi, se jmenuje Giesová, tedy stejně, jako pán, který navrhoval spolkovou orlici (prof. Ludwig Gies), zvanou též jako “tlustá slípka”.

Avšak tyto hříčky se jmény nejsou rozhodujícími faktory, které přivedly server „Polskaweb“ na stopu “Spiknutí Anny Frankové”, ačkoli i toto byl jeden z hlavních popudů pro další hlubší práci ve vyšetřování. Autoři odhalení skutečné identity Anny Frankové a jejích přátel a příbuzných, Herbert E. Porsch a Iwona A Schmidt, napsali dvě knihy z materiálu, který čítá více než 12.000 stran, fotografií a důkazů. V první knize jde hlavně o skutečný příběh Anny Frankové, který se ukázal napínavější než leckterá kriminálka a zřetelně pranýřuje všechny osoby z řad politiků, šlechty, byznysu a kultury, stejně jako loutkářů v pozadí, kteří se na deníku podíleli a nakonec učinili z “mladé židovské dívky Anny” světový podvod první jakosti.

Druhá kniha se věnuje obsáhlému vysvětlení skutečného příběhu, přičemž se zde odhalí mnoho tzv. prominentů, mezi nimi také nositelů Nobelovy ceny, průmyslníků a herců jako podvodníků.

Kdo Anne Franková skutečně byla se na tomto místě dle “Polskaweb” prozatím nedozvíme. To stejné platí i o všech zůčastněných z mnoha států, které tehdy měly vést vzájemnou válku. V dalších dnech se “Polskaweb” chystá zveřejnit první kapitolu knihy: “Spiknutí Anny Frankové” jako PDF-dokument, zasílaný na email pravidelným abonentům serveru. V plánu je jakýsi seriál, zveřejňovaný obdobným způsobem.

Otto Frank deutsch und britisch

Otto Frank 1950 na Maltě jako Brit - v první světové Válce jako Němec jménem Bayer

Prozradit lze však již nyní, že nejen “Anna Franková”, ale i ostatní údajni vězni koncentračních táborů z deníku, přežili Holocau$t v nejlepší formě. Někteří z nich si poté udělali jména a světovou kariéru a zemřeli velmi bohatí. Mrtvý je mimo jiné také tehdy údajně přeživší otec Anny Frankové, který byl ve Velké Británií poctěn nejvyššími státními vyznamenáními. Otto Frank byl něco jako Brit bez státní příslušnosti, s německými kořeny, něco jako James Bond, který se v Německé říši, Francii, východní Evropě, Palestině a Ásii podílel na operacích “pod falešnou vlajkou”. Jeho “dcera” Margot, tedy sestra Anny, se stala těsně po svém znovuzrození (ze skorosmrti na tyfus v koncentračním táboře) hvězdou. Anna bude v knize s mnoha fotkami ukázána 20 let po své smrti ve společnosti svého otce. Pravost fotek údajně potvrzuje mnoho očividných souvislostí s přesným popisem reálií apod.

Otto Frank Großbritannien und Deutschland

Otto Frank jako penzista ve Švýcarsku - a jako válečný hrdina v Británii

Doposud byla Anna Franková jedním z hlavních pilířů Holocau$tu. Zcela určitě však budou mít brzy velký problém i všechny její pomníky a po ní pojmenované ulice. Připustí-li společnost zkoumání dosud zakázaného období naší nedávné historie, mohou mít možná problém i jiné známé pravdy pro jistotu pojištěné různými krkolomnými trestními paragrafy.

Margot Frank

Margot Frank v roce '42 - a jako hvězda let 60tých

Je však třeba se neustále ptáti, zda není lepší ztratit dosud získané představy o světě, než do smrti a hlavně “v klidu” žít v těch kdysi získaných, zažitých, ale děravých jak řešeto?

Jakže to říkal jeden německý šlechtic? “Kdo žije ve lži, musí se pravdy bát”? Myslím, že tak nějak to bylo…

Váš,

Zvídavý Vincenc

zdroj: http://polskaweb.eu/anne-frank-betrug-746748323.html

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Za trest si přečteš Annu Frankovou!

Posted in: Zprávy