Jak vynervovat souseda v letadle?

Posted on 8.9.2011

2


1. Vybalit laptop

2. pomalu a opatrně jej otevřít

3. zapnout

4. přesvědčit se, že se soused dívá

5. otevřít internet

6. zavřít oči a zaklopit hlavu směrem k nebi

7. zhluboka se nadechnout a kliknout na tento link

8. koutkem oka pozorovat výraz v sousedově obličeji

Váš, Zvídavý Vincenc

Spojeno tagy: , , , ,
Posted in: Legrace