Dokumentární film: Hitlerova válka? Co zamlčuje Guido Knopp…

Posted on 16.9.2011

36


Předmluva:

Berliner Volks-Zeitung 31. August 1939 Vorschlag Korridorabstimmung.jpg

Titulní strana deníku Berliner Volks-Zeitung: Německý kancléř Adolf Hitler navrhuje uspořádání referenda v otázce koridoru. Jeden z mnoha německých návrhu mírových řešení německo-polského konfliktu.

V otázce II. světové války převládá v česko-moravském prostoru téměř jednoznačný a nijak složitý názor, že jistý krvelačný rakouský Němec s psychopatickými sklony se díky hospodářské krizi 20tých a 30tých let minulého století a díky svým rétorickým schopnostem dokázal katapultovat na vůdce německého lidu a po tomto svém úspěchu už jen s potěšením realizoval jeden barbarský plán za druhým: Bezdůvodně si jako viníky všeho zlého vybral příslušníky židovského národa a jen jako záminku napadl do té doby mírumilovné Polsko, aby tak dal plný prostor svému jedinému cíli – dobytí celé Evropy, zavedení nacistické hrůzovlády a vyhlazení neárijských národů. A Němci ho jako zhypnotizovaní následovali až do hořkého konce.

Není sporu o tom, že první polovina 20. století byla pro Evropu – a v letech 1939 – 1945 pak i pro celý svět – jednoznačně dobou velkých zvratů, nekonečného lidského utrpení, křivd a krutostí, jaké v novodobé lidské historii nemají obdobu.

V květnu 1945 bylo nacistické Německo spojenci poraženo a v lidech se rodila nová naděje, že svět po této porážce bude již jen lepším, svobodnějším a spravedlivějším místem.

Bohužel se tak nestalo a jen pár let po konci války se svět ostře bipolarizoval. Komunistická i kapitalistická část začala vést nespočet dobyvačných válek. Ta druhá, “svobodnější”, je vede dodnes.

V době, kdy snad jen ti nejméně vnímaví z nás jsou ještě ochotni věřit tomu, že v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku a nově také v Libyi je pomocí bombardérů instalována svoboda a demokracie, jsou stále častěji slyšet hlasy, které volají po osvětlení událostí i dávno minulých. Zvláště těch, ze kterých současné uspořádání světa přímo vychází.

Připustíme-li, že v otázce pravých příčin a důvodů krvavých válek posledních desetiletí je nám jejími vítězi jako vysvětlení předkládáno všechno možné, jen pravda ne, nabízí se nutně otázka: Jak je možné, že po tom všem jsme ještě stále ochotni věřit tomu, co nám o příčinách a důvodech II. světové války tvrdí ti, kterým dnes nejsme ochotni věřit už ani „dobrý den“?

Svůj díl na tom nese samozřejmě lhostejnost. Nač se zabývat věcmi z doby našich dědů, když na půjčky a úroky je třeba se lopotit dnes, teď a tady? Navíc, je to jasné (viz první odstavec tohoto textu), no ne?

U mnohých to pak může být i jistá forma strachu, kdy se člověk zdráhá otevřít úřední obálku v obavách, co jen probůh po něm zase budou chtít…

Neplatí to tak trochu i o pohledech na období mezi lety 1933 – 1945, zvláště pak období II. světové války?

Pojďme na chvíli odhodit všechny předsudky a podívejme se na tuto složitou dobu nově a bez emocí. A buďme připraveni na nejhorší!

Přeložil a otitulkoval jsem pro Vás Dokument History Films “Hitlerova válka? Co zamlčuje Guido Knopp…”.

Jedná se o (na dnešní dobu zcela vyjímečné) dílo, jehož autoři se očividně nebáli vystavit  přímé konfrontaci se syrovými fakty nejednu zažitou “pravdu”. Kromě jiného je snímek plný také dosud málo viděných, nebo zcela zatím nezveřejněných záběrů.

Jakou vinu nese Adolf Hitler na vypuknutí II. světové války?

Jaké byly jeho skutečné cíle?

Proč Anglie a Francie odmítala nabídky míru?

Proč Hitler “napadl” Polsko?

Proč jsou vlastně Němci, lhostejno kdo jim zrovna vládne, pořád někomu trnem v oku?

Co jsou fakta a co poválečná propaganda?

Dokáže tento 1,5 hodinový dokumentární film odpovědět na tyto otázky? To nechť posoudí jen sám divák.

Opravte mně, jestli se mýlím, ale tento dokument na ČT 1 asi nikdy vysílat nebudou…

Přeji Vám příjemnou podívanou,

Váš, Zvídavý Vincenc

Aktualizace:
Zde  si můžete stáhnout celý film v podstatně lepší kvalitě.
Titulky k filmu zde.
Omlouvám se všem čtenářům/divákům, kteří si v poslední době oprávněně stěžovali na technickou nekvalitu titulků. Děkuji pravidelnému čtenáři „Hyrogenovi“ za opravu a technickou podporu. Titulky na portále titulky.com by měly být již zcela v pořádku.

Níže přímé odkazy na další úložiště, RAPIDSHARE:

https://rapidshare.com/files/4016170593/hitlerskrieg.part02.rar
https://rapidshare.com/files/3795211371/hitlerskrieg.part04.rar
https://rapidshare.com/files/2856530748/hitlerskrieg.part03.rar
https://rapidshare.com/files/2479030295/hitlerskrieg.part05.rar
https://rapidshare.com/files/2854671598/hitlerskrieg.part01.rar
https://rapidshare.com/files/2887685269/hitlerskrieg.part06.rar
https://rapidshare.com/files/1058189158/hitlerskrieg.part07.rar
https://rapidshare.com/files/3272194150/hitlerskrieg.part10.rar
https://rapidshare.com/files/1243431583/hitlerskrieg.part08.rar
https://rapidshare.com/files/761034156/hitlerskrieg.part12.rar
https://rapidshare.com/files/4227263477/hitlerskrieg.part09.rar
https://rapidshare.com/files/551895681/hitlerskrieg.part11.rar
https://rapidshare.com/files/191833137/hitlerskrieg.part16.rar
https://rapidshare.com/files/2711066193/hitlerskrieg.part13.rar
https://rapidshare.com/files/2567749050/hitlerskrieg.part14.rar
https://rapidshare.com/files/3524716618/hitlerskrieg.part15.rar

A zde na HELLSHARE:

http://download.hellshare.cz/hitlerskrieg-rar/3701939/

PS: Na youtube je třeba si zvlášť zapnout titulky!

Posted in: Úvahy, Historie, Videa