Evropský chlívek spinká a zíve

Posted on 23.11.2011

7


Berou 12.000,- EUR měsíčně. A Vy?

Co dělají kromě toho, že bezprizorně dýchají čerstvý vzduch?

PRODUKTIVITA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Původní zdroj fotografií, Der Honigmann