Slova, která mají váhu II.

Posted on 20.12.2011

14


Nikoli Hitlerovo politické učení nás strhlo do války. Příčinou byl úspěch růstu s jakou budoval novou ekonomiku. Kořeny války byly závist, chtíč a strach.”
Generálmajor J.F.C Fuller, historik, Anglie v knize “II. světová válka”, Vídeň 1950

Rozhodující je zde fakt, že si Hitler, narozdíl od Churchilla, Roosevelta a Stalina, v roce 1939 nepřál vypuknutí války.”
Barnes, “Blasting of the historical Blackout”, Oxnard, Kalifornie 1962

Hitler a německý lid válku nechtěli. My jsme na všemožné Hitlerovy apely ohledně míru neodpovídali. Teď je třeba konstatovat, že měl pravdu. Místo kooperace s Německem, kterou nám nabízel, zde máme obrovskou imperialistickou moc sovětů. Pociťuji stud, když vidím, že ty cíle, které jsme podsouvali Hitlerovi, jsou sledovány pod úplně jiným jménem.”
Sir Hartley Shawcross, britský hlavní žalobce v norimberském procesu ve své knize “Stalins Schachzüge gegen Deutschland”, Graz, 1963

Nevstoupili jsme r. 1939 do války, abychom zachránili Německo před Hitlerem, Židy před Osvětimí, nebo kontinent před fašismem. Stejně jako v roce 1914 jsme do války vstoupili z neméně ušlechtilého (???) důvodu, totiž, že nemůžeme akceptovat přední mocenské postavení Německa ve světě.
The Sunday Correspondent, Londýn, 17.9.1989, přetiskly Frankfurter Allgemeine 18.9.1989

Ušlechtilost vítězů

Veškeré úsilí je třeba koncentrovat na morálku nepřátelského civilního obyvatelstva.
Direktiva č. 22/4.2.1942

První popírači…

V Terezíně nikdo z internovaných nezemřel násilnou smrtí.
Ze zprávy Mezinárodního výboru Červeného kříže ze dne 22.5.1945

Již dlouho před 22. červnem 1941 se Stalin připravoval na útočnou válku proti Německu.
Deník Pravda, 11.6.2002
(Zdravím Vás, Janiko. ZV)

Na okraj

I déšť byl za Němců lepší.
Kašubské přísloví ohledně kvality životních poměrů za Němců a za Poláků, David L. Hoggan v knize “Der erzwungene Krieg”, strana 737

O I. světové válce

Vše nasvědčuje tomu, že jisté kruhy s knížetem Nikolajem Nikolajevičem na špici pracují na válce s Německem. Kruh se již skoro uzavřel, chybí už jen vnější záminka, která se však jistě najde. Car je příliš slabý, aby této katastrofě zabránil.
V. V. Antonov v knize “Das Sowjetparadies. Querschnitt durch die rusische Revolution”, Berlín 1931, strana 56

Cílem obsazení Německa není osvobození, nýbrž prosazení spojeneckých zájmů na území poraženého nepřátelského národa.
Americká vládní direktiva ICG 1067, duben 1945, citováno v deníku “Welt” 4. července 1994.

Ve válce nešlo jen o odstranění fašismu v Německu, nýbrž o dobytí německého trhu.
Winston Churchill ve své řeči ve Fultonu v březnu 1946

Neodpustitelným zločinem Německa před II. světovou válkou byl jeho pokus vymanit jeho ekonomickou sílu ze světového obchodního systému a zřídit vlastní systém výměnného obchodu, na kterém nemohly světové finanční kruhy spoluprofitovat.
Winston Churchill, Memoáry

Ve skutečnosti žene všechny tato myšlenka na barikády, neb v podstatě obě světové války byly vedeny proto, aby zabránily Německu dominovat.
Henry Kissinger, americko-židovský ministr zahraničí USA v deníku “Welt am Sonntag”, 13.11.1994

Americký vyslanec v Paříži a “velvyslanec” Rooseveltův v evropském prostoru, William C. Bullit, pověřil svého kolegu v Londýně, Josepha P. Kennedyho, aby britského ministerského předsedu Chamberlaina zpravil o tom, že Spojené státy si přejí, aby Velká Británie vedla válku proti Německu, pakliže se spor o Danzig mezi Německem a Polskem vyhrotí.
David Hoggan v knize “Der erzwungene Krieg”, strana 448

POZOR – doplnění!
Opoměl jsem dodržet svůj slib, že na konci každého dílu tohoto seriálu bude i nějaký výrok osobnosti, stojící na straně zla. Ex post tedy doplňuji a čtenářům se za nedopatření omlouvám. Váš, Zvídavý Vincenc.

Je škoda, že musíme vést válku kvůli nějakému opilci, místo abychom sloužili míru, jako se sloužívá umění
Adolf Hitler o Winstonu Churchillovi, z knihy „Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier“ od Henryho Pickera, strana 177 (ISBN 3 548 26509 X)

Konec II. dílu

Díl I. 

Posted in: Úvahy, Historie