Na západní frontě opravdový klid

Posted on 25.12.2011

2


Siegesparade der Wehrmacht im Juni 1940 auf dem Champs-Elysées (Paris)

Vítězná přehlídka Wehrmachtu na Champs-Elysées v Paříži, červen 1940

V Norimberském procesu unikl Wehrmacht odsudku být označen za “zločineckou organizaci”, jak se to stalo v případě Ochranných oddílů. Přesto je neustále pod toto špatné světlo Wehrmacht ústavičně vtlačován. Proč? To ví zřejmě jen koryfejové systémové propagandy, z jejichž dílny pochází obdobné speciality, jako Saddámovy atomové zbraně, Al-CIAda, zlý hudry hudry Kaddáfí a jiný černý humor.

Jakými motivy byl v červenci 1940 poháněn generálplukovník Wehrmachtu Wilhelm List, když vydával svým jednotkám ve Francii tento denní rozkaz č. 72?

Čas pohybové války (také “postupová válka”, z německého “Bewegungskrieg”, pozn. ZV), která kladla obrovské požadavky na každou jednotku a proto podnítila některá opatření, která by za normálních okolností nebyla spravedlivá, skončil. V současné oblasti přítomnosti armády obyvatelstvo ve městech a vesnicích zůstalo, nebo se mezitím opět vrátilo. Udržení vojenského disciplinovaného chování a pořádku, jakož i úcty k německému vojsku vyžaduje korektní chování každého jednotlivce. Voják si musí být vědom toho, že soukromé vlastnictví obyvatel nepřátelské země (nikoli “národa”, jak se o Němcích, a ne jen o nacistickém režimu, zmiňuje direktiva OSN JCS 1067/6) je nedotknutelné a je chráněno mezinárodním právem. Není podstatné, zda vlastníci zůstali či v důsledku vyšší moci dočasně opustili svůj majetek. Na obydlených pozemcích je jakékoli svévolné přivlastnění si předmětů, i denní potřeby, zakázáno. To se vztahuje i na zásoby alkoholu, zemědělské a zahradnické výrobky. V opuštěných domech je majetek uprchlých obyvatel rovněž nedotknutelný. Voják je povinen vše, co je nad rámec služebního proviantu, řádně zakoupit. Vojenští představení dohlédnou na to, aby jejich jednotka dodržovala při nákupech střídmost. Vojenským představeným se ukládá, aby své podřízené důrazně a opakovaně o tomto rozkaze poučili a jsou za přesné dodržení a provedení tohoto rozkazu zodpovědní. Jakékoli provinění proti tomuto výslovnému rozkazu bude nadále buď disciplinárně, nebo, bude-li to nutné, soudně trestáno. 

Kdo umí německy, ať si přečte zdroj.

Váš, Zvídavý Vincenc

Posted in: Historie