Slova, která mají váhu III.

Posted on 27.3.2012

2


V tomto vydání seriálu se budeme zvlášť věnovat citátům osobností z řad židovské dobové reprezentace.

Samozřejmě ty citáty vůbec nic neznamenají, o ničem nevypovídají, v žádném případě nevzbuzují pochybnosti o hlavním viníkovi II. světové války. Tato plejáda citátů rozličných osobností jedné etnicko-náboženské skupiny samozřejmě neponouká k zamyšlení.

Ale ono je to jako s jistými protokoly: Zatímco ty z Wannsee, o kterých Vám trestní zákoník pro jistotu říká, co si o nich myslet jsou samozřejmě pravé, tak protokoly jistých nejmenovaných mudrců jsou bezpečně podvrh, navzdory tomu, že každý řádek tohoto zfalšovaného dokumentu 1:1 odráží dění ve světě už pěkných pár desítek let.

Pojďme si šťavnaté (ale jinak zcela bezvýznamné) výroky společně vychutnat:

My, Židé, jsme nejmocnější národ světa, neb tuto moc máme a umíme ji použít
Vladimir Jabotinsky v “The Jewish Bulletin”, 27.7.1935

Izraelský národ z celého světa vyhlašuje Německu ekonomickou a finanční válku. 14 milionů Židů stojí při sobě jako jeden muž, aby vyhlásilo válku Německu. Židovský velkoobchodník opustí svůj podnik, bankéř burzu, obchodník svůj obchod, žebrák svou chýši, aby se semknuli v boji proti Hitlerovým lidem.
Daily Express, 24.3.1933

Vyhlášení války proti Německu, které je dohodnuto, nazývá tuto válku jako svatou. Tato válka proti Německu musí být vedena až do jeho konce, až do jeho zničení!
Samuel Untermayer, New York Times 7.8.1933

Již měsíce je tento boj proti Německu veden každým židovským sdružením, na každé konferenci, kongresu, v každých odborech a každým jednotlivým Židem na tomto světě. Rozpoutáme duchovní a materiální válku v celém světě… V našem zájmu je úplné zničení Německa. Německý národ je pro nás Židy kolektivně a individuálně nebezpečím.
Rabín Vladimir Jabotinsky, zakladatel sionistické organizace “Irgun”, srovnej “Libres Paroles” č. 1/34

Druhá světová válka by měla být vybojována na obranu základních principů židovstva.
Arnold Leese v “The Jewish War of Survival”, Guildford Surrey

Židovský světový kongres je již sedm let ve válce s Německem.
Deník “Evening Telegram”, Toronto 26.2.1940

Rád bych co nejdůraznější formou potvrdil prohlášení, že my Židé stojíme na straně Velké Británie a budeme bojovat za demokracii… Židovská reprezentace je připravena k okamžitým dohodám, aby veškerou svoji lidsko-židovskou sílu, svoji techniku, své pomocné prostředky a schopnosti užitečně využila proti Německu.
Dr. Chaim Weizmann, “Times” ze dne 5.9.1939

Tato válka je naše záležitost!
Rabín Dr. Stephen S. Wise, “Defence of Amerika”, červen 1940

 

Váš, Zvídavý Vincenc

Posted in: Úvahy, Historie