Browsing All posts tagged under »Křesťanství«

Křesťané, víte, co slavíte?

8 dubna, 2012

8

Křesťanský svět si opět připomíná zmrtvýchvstání Joshuy ben Nazareta, na svou dobu velmi schopného filosofa, patriota a myslitele, který se neváhal beze zbraně, pouze silou svého srdce a myšlenky postavit představitelům synagogy satanovy. Ze všeho nejvíce ho prý štvalo půjčování peněz na úrok. To však příliš odbíhám. Nebudu se tu zabývat celou bajkou o zmrtvýchvstání. […]

Nesmrtelnost

24 října, 2011

1

Když je řeč o reinkarnaci, tak se skoro vždy jedná o různá náboženství Dálného východu. Budhismus, hinduismus, lámaismus, taoismus, nikoli však komunismus či revmatismus. Zde smíte žít dokud nezemřete a po jisté chvíli to jde zase celé odznova. Obzvláštní pech máte jako dalajláma, to se totiž nezastavíte. Jen co zemřete, začnou hordy mnichů pátrat po […]

Náboženství

24 září, 2011

5

Rád bych začal malým výletem do astronomie, přejdu k astrologii a tím se dostanu k náboženství. Náboženství se nedá vysvětlit racionálně, nýbrž pouze emocionálně. Je to duchovní fenomén a duše v tomto případě znamená pocit. Země se otáčí, stabilizována měsícem, očividně tak precizně, že se podle toho dají seřizovat hodinky. Přesně to se také dříve […]

Dr. Schulz: Nejsme žádný židovsko-křesťansko (-islámský) Západ

5 května, 2011

2

„Ještě dnes tvrdí západní politici, že naše moderní společnost je židovsko-křesťanská (dokonce islámská). Takové tvrzení staví na hlavu vše, co se v oblasti duchovního vývoje v Evropě za posledních 2600 let odehrálo“. Tvrdit něco takového je podle Dr. Schulze zostuzováním kulturní tradice antiky, renesance, až po klasiku Goetheovu a vůbec celého sekulárního umění. Také troufalá […]