Dopis jednomu levičákovi

Posted on 5.3.2012

0


Nedávno se v německy mluvícím internetovém prostoru objevil otevřený dopis, který vyvolal bouřlivé diskuse nejen v tzv. “spikleneckých” a “protiproudových” kruzích, ale kupodivu i v některých mejnstrýmových médiích a dokonce i u “normálních” lidí.  

Jedná se o dopis Richarda Wilhelma von Neutitscheina, který je v Německu znám jako odborník na problematiku pokračující existence Německé Říše, která, podle některých ústavních právníků a nově také soudního rozhodnutí formálně nepřestala nikdy existovat a spojenci byla německému lidu po válce vnucena jakási paforma státu s názvy Spolková republika Německo a Německá demokratická republika. 

Od tzv. “sjednocení” Německa v 90tých letech minulého století některé národovecké organizace stále marně upozorňují na fakt, že SRN stále, jako snad jediná země na Zeměkouli, nemá ústavu. Právně a fakticky tak tento současný “stát” vlastně neexistuje a veškerá státní moc tak nevychází z lidu, jak je aspoň teoreticky v každé ústavě zaručeno, ale odněkud jinud…

Německá Říše nikdy nebyla zrušena a nikdy nekapitulovala. 7. května 1945 byla podepsána “bezpodmínečná kapitulace” německých ozbrojených složek jednotně nazývaných Wehrmacht. Členové německé vlády byli zatčeni, zabiti či spáchali sebevraždu. Takto se stala Německá říše pro faktický personální nedostatek “jednání neschopnou”. Nikdy však právně, ani fakticky nepřestala existovat. 

Jinak řečeno, v květnu 1949 na jeden děravý koberec někdo hodil koberec jiný.

Richard Willhelm von Neutitschein vedl na toto a další související témata před nedávnem korespondenci s jistým představitelem německé etablované levice, stranou DIE LINKE (obdoba české KSČM).

S Von Neutitscheinovou odpovědí, která jejich korespondenci zakončila, bych Vás rád seznámil. 

Váš

Zvídavý Vincenc

Milý soukmenovče,

že nesdílíte náš pohled na Vaši stranu DieLinke (Levice, německé obdoba KSČM, pozn. ZV) se rozumí samo sebou. Nikdo z nás by ani neočekával, že byste neměl odhodlaně stát na TÉ straně, pro kterou jste se už jednou rozhodl. To očekáváme od našich lidí i my. V našich očích Vás tedy ctí, když věrně stojíte při svém praporu. Tímto jste tedy politický protivník, nikoli však nepřítel. Jako socialista ukazujete charakter a toho si my, jako socialisté, velmi ceníme.

Imponovalo mi, že jste se jako vůbec první představitel Levice věcně a obsahově argumentativně zabýval mými výroky. Jinak totiž přicházejí z Vaší strany natolik stejně otřepané prázdné fráze bez jakékoholi obsahového náznaku argumentace, že se člověk ptá, zda nemá co dočinění s žáky z pomocné školy či alespoň s lidmi zcela neschopnými jakéhokoli politického myšlení a politické diskuse.

A právě potom, co jste napsal a jak jste to napsal ve Vás vidím především soukmenovce (příslušníka stejného kmene, rodu, druhu – pozn. ZV), který stejně jako my vidí v centru každé státní politiky národ a v tomto centru národa pak jako jeho vlastní jádro dělníka, pracující sílu, stejně jako rolnické stavy – živitele našeho národa; tvořitele, kteří jsou nositeli státu.

Toto nejsvatější, co v našem národě máme je třeba za každých okolností a s přibývající intenzitou škrtícího dosahu mezinárodní plutokracie a burzovního kapitalismu chránit.

Jak moc tento dosah finančního materialismu vše lidské, sociální a přirozené v našem národě a ostatních národech světa zredukoval na pouhou peněžní hodnotu se jasně ukazuje na skutečnosti, že se dělník, natož pak sedlák, v denodenním životě jako pojem již vůbec nevyskytuje. Místo toho všudypřítomné zprávy o finančnících, finančnících, finančnících. Když dnešní dítě slyší “Dachs” (vyslovuj “daks”; Německý výraz pro Jezevce, pozn ZV.), tak tím nemyslí naši největší kunovitou šelmu Jezevce, nýbr index frankfurtské burzy “DAX”, který všudypřítomně sžírá mozky těch, kteří jsou tak jak tak nemocní, neb jsou schopni myslet už jen v pojmech peněz.

To byste si také jistě nepřál, aby díky tomu šel náš národ ke dnu nejen sociálně, ale především duchovně. Základní princip nás obou je však od základu rozdílný: Vy jste, pro nás zcela nepochopitelně, internacionální socialisté. A tam, kde je internacionalismus – jak ukazuje globalizace – rozhodujícím mezníkem maximálního kapitalistického “Nového světového řádu” (NWO, pozn. ZV) a kde se vše řídí podle burzovního šachismu mezinárodní finanční elity, se vše sociální zcela podřizuje. My jsme zase socialisté nacionální, kteří přede vším ostatním chtějí uchránit svůj národ a hlavně jeho zájmy chránící “národní stát” právě před tímto dosahem mezinárodního kapitalismu a globálního imperialismu – čili před jakýmsi druhem nadnárodní světovládní diktatury.

Každopádně bychom mohli s nacionálním socialismem odkázat na samotný socialismus, který jako takový kdysi skutečně fungoval – a sice fungoval s neuvěřitelným úspěchem; u nikoli utlačovaného, avšak nanejvýš šťastného národa. Navíc ve vysoce sociálním národním společenství.

Je historickou skutečností: Nacionální socialismus neztroskotal jakožto politický systém. Právě naopak. Byl poražen vojensky. Byl smeten zničující válkou na zakázku mezinárodních velkokapitalistů a mezinárodní finanční elity právě proto, že byl tak úspěšný a protože tento úspěšný model – kdyby jej přijaly za své i ostatní země – by definitivně a navždy porazil světovou vládu mezinárodního finančního kapitálu a burzovní spekulace!

Jen a pouze toto byla příčina Druhé světové války proti Německu a nic jiného.

Poté, co se Adolf Hitler ihned po převzetí moci pustil do osvobození německých dělníků z područí mezinárodního finančního kapitálu a 6ti milionům nezaměstnaných dal práci a plat, začala okamžitě propagandistická válka tzv. ekonomická válka proti nacionálněsocialistickému Německu.

Jen tak naokraj: Říše se oddělila od mezinárodního “zlatého standardu”. Neměla k dispozici dolary, vůdčí měnu jakožto přepočetní jednotku pro mezinárodní obchod. A tak udělala říšská vláda nového německého národního státu něco zcela jiného. Jedinou přepočetní jednotkou již nebyl mezinárodní zlatý standard, nýbrž to, co německý dělník vytvořil jako skutečnou hodnotu.

Příklady

Jelikož nebyly dolary, nutné ke koupi bavlny, vyvinuli němečtí chemici první umělé vláknové kompozity, které se daly příst a ze kterých se potom dalo vyrábět kvalitní oblečení. Samozřejmě opět v německé produkci.

Z nedostatku dolaru nebylo možné koupit kaučuk. A tak němečtí vědci vyvinuli proces umělé výroby kaučuku, který byl u automobilových pneumatik dokonce lepší, než kaučuk přírodní.

Ropa k výrobě benzínu se bez dolaru nedala koupit – proto byla vynalezena metoda syntetické produkce benzínu z domácího černého uhlí – což opět vytvořilo další pracovní místa v dolech a výrobě.

Ropný produkt “živice” určený pro povrch vozovek nebylo možné bez dolaru pořídit, no a tak Dr. Todt vyvinul ke stavbě silnic proces, kdy se pro dálnice na místě slévaly betonové desky – po kterých se v NDR jezdilo částečně ještě na jejím konci.

Tedy všechno z domácích materiálů a navíc ještě tvorba pracovních míst. To jen jako pár příkladů.

Z naprosté nouze byla učiněna ctnost a Německo bylo nezávislé na dolaru. Německý dělník, německý národ již nebylo možné podmanit mezinárodní burzovní spekulací, které, pod převážně židovským vlivem, dominovalo dolarové impérium.

A to není všechno: Německá říše kompletně přeorganizovala svůj zahraniční obchod. A sice na bezprostřední výměnný obchod, zcela mimo (se světovou dominantní měnou dolarem spekulující) newyorskou burzu. Země, jako např. Brazílie dodávaly sladké ovoce výměnou za německé stroje. To všechno za velmi férových podmínek pro tyto státy. Chudé, avšak na přírodní produkty bohaté státy byly nadšeny a mohly se po spolupráci s Německou Říší utlouci.

Doposud to totiž bylo tak, že byli nuceni své produkty zobchodovávat přes dolar, aby, opět jen za dolary, mohly od někoho jiného zase koupit jiné produkty, například stroje. Průmyslové země také musely zobchodovávat své produkty v dolarech, aby se dostaly ke měně a mohly tak nakupovat například přírodní produkty od neprůmyslových chudých států. A tyto chudé země zase – viz výše…

A pořád, pořád, pořád na tom vydělávalo obrovské peníze – bez práce či vytváření pracovních míst – jen a pouze mezinárodní burzovní spekulantstvo (dnes více než kdy před tím), které dolar mělo a má ve své moci. Každý obchod, cokoli kde na světě nějaký dělník vytvořil a tvoří, se obchodovalo a stále obchoduje pouze v dolarech a tyto obchody se realizují přes – což je suchý fakt – téměř zcela Židy kontrolovanou burzu. Tam se dělají skutečné peníze a tam se stává osud a holé přežití masy pracujících národů světa míčkem na hraní pro mezinárodní kliku ledově chladných spekulantů, pro které lidi neznamenají nic, avšak peníze vše.

A pak si přijde nějaký Adolf Hitler se svým nacionálním socialismem a tohle všechno hodí do kamen a učiní tomu pěknou čáru přes rozpočet. Neboť na tomto novém modelu přímého výměnného obchodu, který Německo v té době používalo, burza nevydělávala už ani fenik. Tento obchod se konal zcela mimo burzu. Brazílie, Portugalsko a jiní obchodní partneři dodávali Říši své přírodní produkty, Říše dodávala zase průmyslové produkty. Vše výměnným principem. Chudé země byly nadšeny tímto konceptem. Jestliže před tím musely meziobchodem přes dolar vyprodukovat řeněme 5 tun banánů, aby se takto dostaly k dolaru a mohly si něj koupit nějaký průmyslový produkt, tak nyní obdrželi tento produkt za pět tun banánů v přímém výměnném obchodu. Jak to, že to šlo? No protože už mezi tímto procesem netrčeli burzovní spekulanti, kteří skrze finanční a tržní manipulace peněžní hodnotu zbylých čtyř tun banánů v podstatě směřovali do svých kapes.

Židé vyhlašují válku Německu: "Bojkotujte německé zboží!"

Už to chápete?! Věc se má totiž tak: Kdyby se tento ekonomický model nacionálního socialismu, který byl zúčastněnými zeměmi s nadšením vítán, prosadil v celém světě – k čemuž pomalu docházelo – tak potom by byla mezinárodní burza a mezinárodní kapitál vyřízený.

TO a jen a pouze TOTO bylo důvodem pro spojeneckou zničující válku proti Německu!

Snad si doopravdy nemyslíte, že by tito lidé – a i dnes jsou to naprosto titíž lidé – by kdy byť jen hnuli prstem za to, co Vy nazýváte svobodou a demokracií. Tady jde jen a pouze o ekonomické, plutokratické, imperiální a geostrategické zájmy! Každá válka této jako “USrael” trefně nazývané kliky slouží od roku 1945 jen výše popsaným cílům. Každá, každá z jejich válek! Samozřejmě i ta proti Libyi a již brzy proti Sýrii a Íránu.

Příklad postupu proti Libyi by měl těm, kteří to stále ještě nepochopili už konečně a definitivně ukázat jedno: S jak nehoráznou propagandistickou lží, falšováním, překrucováním, madiální manipulací se pracovalo, aby byl Kaddáfí oproti veškeré pravdě presentován jako monstrum, jako lidožroutský démon, jen aby mohla být spuštěna další imperiální loupeživá válka proti této zemi. Stejná hra válečného štvaní skrze inscenované propagandistické lži a manipulace myšlení srkze falšování a překrucování skutečností se nyní odehrává proti Assadovi a Ahmadínežádovi!

A tak hloupý nemůže být snad skutečně nikdo, aby věřil, že tyto lži, za účelem rozpoutání válek byly vynalezeny teprve dnes; aby věřil, že toto vylhané štváčství se špinavou propagandou se týká jenom případu Saddámových zbraní hromadného ničení a dnešní démonizace Kaddáfího, Assada a Ahmadínežáda – ale o Adolfu Hitlerovi vyprávějí ti stejní lidé, s těmi naprosto stejnými úmysly, samozřejmě jenom pravdu a nic než pravdu.

Ne, tak hloupý nemůže být skutečně nikdo, aby paralelně s tímto aktuálním poučením z dnešního dění stále ještě věřil, že o všech jejich ostatních protivnících rozšiřují tito lidé pro dasažení svých cílů lži a nejšpinavější propagandu k rozpoutání války – jen ausgerechnet o Adolfu Hitlerovi vyprávějí určitě jenom čistou pravdu.

Především je něčemu takovému těžko uvěřit, když člověk ví to, co jsem shora vylíčil jako skutečný důvod pro II. světovou válku proti Německu.

Nápadné je už jenom to, že průměrný Němec se nedozví a tím také neví, jak velice nebezpečný byl ekonomický a obchodní model nacionálního socialismu pro mezinárodní burzovní spekulantstvo a mezinárodní finanční elitu. Neb kdyby to věděl, tak by věděl také i skutečný důvod oné, proti Německé Říši vedené pustošivé války. Také by pak rozpoznal celou tu čpějící a vylhanou špinavou propagandu proti Adolfu Hitlerovi a nacionálnímu socialismu jako to, čím tato propaganda skutečně je – a sice omamný prostředek pro médii manipulované masy, aby se odvedla pozornost od pravých důvodů II. světové války proti Německu.

Já vím, že je to těžko pochopitelné zvláště pro někoho, kdo byl část svého života omámen touto psychologicky velmi subtilní a velmi sugestivně pracující převýchovou a naočkován naprosto falešným obrazem o Adolfu Hitlerovi a nacionálním socialismu. Dnes však má člověk bezprostřední možnost tuto špinavou propagandu a neuvěřitelně nehorázné lži studovat: Lži proti Saddámovi, proti Kaddáfímu, proti Assadovi, proti Ahmadínežádovi, proti každému, jehož země má být smetena další válkou. A pak nutně musí každý, kdo ještě disponuje trochou schopnosti k vlastnímu myšlení rozpoznat, že tak, jak se dnes hecuje proti každému, jehož země má být zasažena válkou, že ti stejní lidé naprosto stejně či možná ještě hůře hecovali pomocí lží proti Adolfu Hitlerovi, aby rozpoutali zničující válku proti ekonomicky až příliš úspěšné a zcela nezávislou se stávající Německé Říši.

Ne, opravdu ne: Oni tu špinavou propagandu a lži pro válečné štvaní nevymysleli teprve dnes – oni ji praktikovali tehdy proti Adolfu Hitlerovi a Německé Říši naprosto stejně!

Nevím, jestli jste si někdy poslechl nějaký projev Adolfa Hitlera CELÝ a tedy v celkové souvislosti, abyste si o tom udělal vlastní obrázek. Měl byste to udělat hned. Doporučuji Vám například odpověď Adolfa Hitlera Rooseveltovi ze dne 28. dubna 1939.

Vy, a tím myslím i celou Vaši stranu, jste totiž jinak oprávněně velmi kritičtí k USA, když jde o to uvěřit jejím interpretacím; proč potom tedy pro všechno na světě přijímáte zcela nekriticky, až hladově, obrázek, který Vám USraelská propaganda maluje o Adolfu Hitlerovi a nacionálním socialismu?

Jak jsem řekl: Nevěřte, že USA by pomocí špinavé propagandy lhaly a falšovaly jenom tam, kde se jim to hodí dnes!

Milý soukmenovče XXX, jsem si samozřejmě plně vědom toho, co by to pro Vás v tomto hysterickém ideoklimatu v každém, avšak především v tom duchovně-morálním ohledu bankrotující Spolkové republiky znamelo, kdyby tato korespondence se “zlým pravičákem” vešla ve známost. Samozřejmě bych také mohl říci, že toto neúnosně represivní ideoklima, ve kterém není svobodného slova a otevřená, politicky byť jen trochu “nekorektní” diskuse již prakticky není možná, mají koneckonců na svědomí i “antifašističtí” levičáci se svými holými, argumentačně zcela prázdnými floskulemi a frázemi, kterými štvou proti nám. To však neudělám. Chci Vám říci, že toto psaní zveřejňovat nebudu. Respektive, že jej sice rozšířím, ale jen tak, abyste Vy jako adresát nebyl uveden. Nechci, aby Vám kvůli naší komunikaci vznikly nějaké potíže. Považuji Vás, potom co jste napsal, za čestného a slušného člověka, kterému dobro našeho národa vlastně také leží na srdci, ačkoli Vás, k tomu neoddělitelně patřící, vlast jako taková pravděpodobně bohužel moc nezajímá.

Já jsem však přesvědčen o politickém přírodním zákonu, že čestný a slušný člověk, natož čestný a slušný socialista se dříve nebo později probudí a přidá se k nám.

Na vysvětlenou: Pokud mluvím o “nás”, pak nemám na mysli NPD (obdoba české DSSS, pozn ZV), nemyslím tím vůbec žádnou stranu nebo jinou obdobnou organizaci; aby si teď zase někdo nemyslel, že se musí vydat jít nějakou takovou hledat – myslím tím jen v společném duchu existující svobodné společenství stejného světonázoru svobodných německých lidí. To ostatní přijde až po stále se blížícím zhroucení Spolkové republiky. A pak už nepůjde o žádnou Spolkovou republiku, protože žádná Spolková republika nebude. Namísto ní přijde vlastním národem opět jednání schopná Německá Říše.

S říšským a národuvěrným pozdravem

Richard Wilhelm von Neutitschein

Originál zde

Posted in: Historie, Zprávy